Frequently Asked Question

Jak umožnit vzdálené připojení pracovníka IT na můj počítač (TeamViewer)
Last Updated 3 years ago

TeamViewer vuzvit (servisní fronta)

  1. Stáhněte sw z výše uvedeného odkazu pro spuštění na svém počítači
  2. Domluvte si s pracovníkem IT termín zásahu a stažený SW spusťte
  3. Pracovník se vzdáleně připojí na Váš počítač a provede potřebný zásah, následně se odpojí.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!